ویراژ اسم قسمت های ویژه پادکست چارچرخه که در قالب همیشگی نمی گنجه. در دومین قسمت ویراژ که اسمش هست بارون سرخ، میریم سراغ مسابقات پر هیجان فرمول یک و داستان مشهورترین راننده این مسابقات رو روایت می کنیم. مردی که تمام رکوردهای قبلی این مسابقات را شکست و پر افتخارترین راننده تاریخ (تا آن زمان) شد

اینستاگرام چارچرخ

توئیتر چارچرخ

حامی باش چارچرخ

تلگرام چارچرخ

منبع اصلی: فیلم شوماخر ساخته سال 2021 شبکه نت فلیکس

حامی مالی این قسمت چارچرخ: مرکز تخصصی سرویس و دیتیلینگ خودرو گاراژ

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App